Archiv autora: Jan Zítko

Google Alerts – vím, co se právě děje

Google Alerts je mocný nástroj pro zís­kávání odka­zo­vých pří­le­ži­tostí, moni­to­ringu a množství dal­ších sledovacích aktivit. Je poskytovaný zdarma, což je bezesporu jeho velkou výhodou. Bohužel je velmi často přehlížen. Neboť veřejnost nemá o nástroji Google Alerts zatím ještě dostatečné povědomí. Smysl článku “návodu” tak bude napravit tuto skutečnost a přinést vám bližší informace. V konečném výsledku budete moci objevit skryté možnosti Google Alerts a začít tak sledovat výskyt slov či frází ve vyhledávání, které mají pro vaše podnikání relevantní význam. Další výhody…. Chvilku zůstaneme ještě u výhod, než přejdeme k názorným ukázkám a jednotlivým vyhledávacím operátorům. Jednou z výhod...

Read More

Google Apps a bezpečnost

Velmi často se setkávám s otázkami vztahujícími se k oblasti zabezpečení dat ze strany potenciálních zájemců o služby Google Apps. Rád bych vám v tomto článku zprostředkoval dostatek informací, které vás dokáží přesvědčit, že vaše data se nachází na skutečně bezpečném místě, využijete-li Google Apps. Též vyvrátím zatvrzelou teorii kolující ve společnosti, že výrazně větší bezpečnost dat vám zajistí interní IT oddělení. Zajímavost: Věděli jste, že největší rizika ztráty dat hrozí při uchovávání jedinečných firemních dat v počítačích zaměstnanců? Dle statistik se na nezabezpečených počítačích nachází 60 % firemních dat, kde kromě možné poruchy hrozí např. odcizení notebooku. Během...

Read More

Doporučujeme

Software pro správu a údržbu majetku SW KLID
Používáme pro správu a údržbu našeho majetku.