Za pomocí projektu Strobe se Google mohl zaměřit na svou sociální síť Google+ až dospěl k závěru, že by bylo až příliš nákladné udržovat a rozvíjet tuto sociální síť. Zejména vezmeme-li v úvahu, že 90 % návštěv je kratších než 5 sekund. Google bohužel nezveřejnil, jak velká je základna uživatelů, zřejmě ale není dostatečná, aby nadále docházelo k udržování nebo rozvoji sociální sítě Google+.

 

Nezapomeňte si tak stáhnout svá data skrze adresu:

https://takeout.google.com/settings/takeout/custom/circles,plus_one,plus_communities,stream