Přejete si najít nějaký e-mail, obvykle stačí zadat jedno-dvě slova do vyhledávacího pole, kliknout na “Prohledat poštu” a váš požadavek je nalezený. Když potřebujete vyhledávat přesněji, použijete rozšířené vyhledávání, které je dostupné po kliknutí na “Zobrazit možnosti hledání“.

Pro složitější hledání slouží vyhledávací operátory zadávané přímo do vyhledávacího pole. Podrobně je popisuje Google nápověda, avšak v anglickém jazyce .

Operátor Význam Příklad
from: odesilatel from:petr – zprávy, které poslal Petr from:google.com – zprávy poslané z domény google.com
to: příjemce to:petr – zprávy, které jste poslali Petrovi
subject: předmět subject:smlouva – zprávy se slovem smlouva v předmětu
label: štítek label:poptávky – zprávy se štítkem poptávky; víceslovné štítky je třeba spojit pomlčkou, např: label:přijaté-faktury
has:attachment zprávy s přílohou
filename: jméno nebo typ přiloženého souboru filename:pdf – zprávy s přílohou typu PDF
in:anywhere hledá i ve spamu a koši, což normálně nedělá
in:inbox hledá jen v doručené poště (v inboxu)
in:trash hledá jen v koši
in:spam hledá jen ve spamu
is:starred hledá jen zprávy s hvězdičkou
is:unread hledá jen nepřečtené zprávy
is:read hledá jen přečtené zprávy
is:muted hledá jen zprávy přeskočené příkazem mute
cc: příjemce kopie cc:petr – zprávy, jejichž kopii dostal Petr
bcc: příjemce skryté kopie bcc:petr – zprávy, jejichž skrytou kopii dostal Petr
after: odesláno po datu ve tvaru RRRR/MM/DD after:2007/01/01 – zprávy odeslané po 1. lednu 2007
before: odesláno před datem ve tvaru RRRR/MM/DD before:2007/01/01 – zprávy odeslané před 1. lednem 2007.
lang: jazyk zprávy (nedokumentováno) lang:cs – zprávy psané česky

Jednotlivé operátory jde libovolně kombinovat a používat přitom znaménko “-” jako negaci, “OR” ve smyslu “nebo” a případně i závorky. Zde je několik složitějších příkladů:

  • from:petr before:2007/01/01 is:unread – všechny nepřečtené zprávy od Petra, odeslané před 1. lednem 2007.
  • from:petr (is:unread OR is:starred) – všechny zprávy od Petra, kterou jsou nepřečtené nebo s hvězdičkou.
  • is:unread -in:inbox – všechny nepřečtené zprávy v archivu (tj. ne v doručené poště).

Při hledání počítejte s tím, že:

  • Pokud nepoužijete operátor in:trash resp. in:spam, nehledá Gmail v koši resp. ve spamu.
  • Nejde hledat v obsahu příloh.
  • Hledají se vždy celá slova, ne části slov. Jde ale hledat části e-mailových adres oddělených tečkou, pomlčkou nebo zavináčem.

Diakritika funguje bez problémů, ale české skloňování ne. Nejste-li si proto jisti, zda je v předmětu hledané zprávy slovo “smlouva”, nebo “smlouvy”, musíte použít dotaz subject:smlouva OR subject:smlouvy.

Autor článku: Jan Zítko (www.google-apps.cz)