Abychom zjednodušili směrování vašich e-mailů, ukončujeme podporu následujících nastavení a ovládacích prvků:

Směrování odesílaných e-mailů

Směrování doručovaných e-mailů

Doménový koš

Směrování na úrovni domény

Tato nastavení postupně rušíme ve prospěch jednoho sjednoceného nastavení Směrování.

Od 1. prosince 2016 již nebude možné ukončená nastavení vytvářet nebo upravovat.

Budete je však moci smazat nebo převést do nastavení Směrování.

Doporučujeme vám stará nastavení převést nebo smazat co nejdříve.

Abychom vám pomohli, 1. února 2017 je začneme převádět automaticky.

Další informace najdete v článcích podpory týkajících se ukončovaných nastavení a nastavení Směrování.

Máte-li nějaké otázky, kontaktujte podporu Google.